Nieuws uit Langdonk - www.langdonk.nl

Ga naar de inhoud

Nieuws uit Langdonk

Activiteiten met én voor de jeugd in Langdonk
Uiteraard willen we  met de Broedplaats graag mee nadenken én doen wanneer het gaat over activiteiten met en voor de jeugd. Vrijwilligers die betrokken zijn bij de Broedplaats hebben al aangegeven een leuk programma te willen maken voor de Burendag op zaterdag 26 september. Wilt u / wil jij ook meehelpen? Laat het ons weten! Ook voor wekelijkse activiteiten gedurende de komende paar maanden. Bijvoorbeeld op het grote grasveld middenin Langdonk. We zijn op zoek naar jeugd die mee wil doen. En op zoek naar volwassenen die een handje willen meehelpen. Laat je horen, stuur een bericht naar: ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl.
Broedplaats 1 en 2 (aan de Lindenburg 82 en 87)
Inloopuur op afspraak in de Broedplaats: Elke woensdag van 11.30 tot 12.30u. Met medewerking van o.a. WijZijn (opbouwwerk, maatschappelijk werk, jongerenwerk, mantelzorg), Alwel, politie, wijkzusters.

De naam ‘Broedplaats’ komt niet zomaar uit de lucht vallen: Ideeën uitbroeden.... voorbereiden en uitvoeren.... met, door en voor bewoners. In samenwerking met diverse organisaties. We hebben met de wijkpartners in het Gebiedsnetwerk Kroeven/ Langdonk veel contact met bewoners en met elkaar. We hebben daardoor een goed beeld wat er zoal plaatsvindt in de wijk. Graag komen we in contact met bewoners die met ons mee willen denken en doen hoe we, ondanks deze beperkingen, verder kunnen werken aan de leefbaarheid in de buurt. Er is al een groep vrijwilligers actief. Binnenkort komen we weer bijeen. Wilt u ook meedoen?
 
Burendag zaterdag 26 september
 
We zijn in Langdonk eraan gewend dat er elk jaar een gezamenlijke Burendag gehouden wordt. U raadt het al: best moeilijk nu in deze Corona-periode. Met vrijwilligers zijn we aan het onderzoeken op wat voor manier we toch aandacht kunnen besteden aan de Burendag. Wellicht wel per plein of straat, op kleine schaal. In elk geval iets voor de kinderen. Ook hiervoor geldt: interesse of mee te doen en/of ideeën voor de Burendag? Laat het ons weten.
 
Bewonersvouchers
 
Elke wijk heeft de beschikking over de zogeheten ‘bewonersvouchers’. Een bedrag waarmee je een activiteit kunt opzetten of iets kunt aanschaffen  t.b.v. de leefbaarheid in de buurt. Er dient daarvoor een aanvraag ingediend te worden met een ingevuld en ondertekend formulier. Er zijn natuurlijk wel enkele spelregels. Interesse? Stuur een bericht naar ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl
 
LANGDONK VOOR ELKAAR
 
Met vrijwilligers en professionals waren we tot een half jaar geleden actief in de wijk om bewoners op te zoeken. Om een lijstje door te nemen wat mensen vinden van het wonen in de wijk, waar men zoal tegenaan loopt, waar men hulp bij kan gebruiken en/of waar men zelf anderen kan helpen. In september komt de groep weer bijeen, op een buitenlocatie (veilig wegens Corona). Bewoners kunnen zich aanmelden wanneer ze ook actief iets willen betekenen voor de wijk en voor de (mede)wijkbewoners.
 
Reginadonk
 
Wooncorporatie Alwel heeft een paar weken geleden aangekondigd voornemens te zijn om bijna 600 woningen te renoveren in de wijk Langdonk. Te beginnen in Reginadonk. Bewoners zijn of worden uitgenodigd om met Alwel en wijkpartners in gesprek te gaan. Inmiddels hebben er al zo’n 60 gesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken vinden momenteel plaats in de Broedplaats 2, Lindenburg 87.
 
Vitaliteitskaart
Afgelopen maand is de nieuwe “Vitaliteitskaart Langdonk” verschenen. Zie bijlage. Een monitor welke de gemeente Roosendaal elke twee jaar publiceert. Deze kaart is per wijk en dorp samengesteld. Opmerkelijk is dat de ‘wijkbeschrijving’ op pagina 2 nog steeds dezelfde tekst bevat als ruim 4 jaar geleden: “…de mensen kennen elkaar niet en bemoeien zich ook niet met elkaar..”. Inmiddels weten we beter. Juist steeds meer mensen zijn actief geworden en bereid om de handen uit de mouwen te steken t.b.v. de wijk. Wel is het zo dat dit beter en meer kan. Het kan eigenlijk altijd beter en meer. Waar niet?

Normaal gesproken zouden we al een wijkbijeenkomst Langdonk hebben gehad dit jaar en zou er in het najaar nog een extra wijkbijeenkomst plaatsvinden. Corona gooit echter roet in het eten. Het is nu eenmaal onmogelijk om nu een grootschalige wijkbijeenkomst te houden. Erg spijtig, want we zouden dit bijgaande rapport graag met u willen bespreken. We zijn aan het nadenken over een andere mogelijkheid om samen met u dit alles door te nemen. Vooral om de in de rapportage genoemde verbeterpunten in de wijk aan te pakken.
Mocht u suggesties hebben hiervoor, laat het ons weten!
Webmaster: Willem Uitterlinden
Terug naar de inhoud