Nieuws uit Langdonk - www.langdonk.nl

Ga naar de inhoud

Nieuws uit Langdonk

Beste mensen,

Graag berichten wij julie met wat nieuwsfeitjes uit Langdonk. Wegens diverse maatregelen rondom Corona konden we de laatste maanden veel minder aanwezig zijn in de Broedplaats aan de Lindenburg. Jammer maar helaas…
We verwachten en hopen dat dit de komende tijd zal veranderen. De voorbereidingen zijn in elk geval in volle gang.
Inloopspreekuur vanaf woensdag 17 juni:
Vanaf woensdag 17 juni is er weer een inloopuur/ spreekuur van diverse organisaties in de Broedplaats, van 11.30u tot 12.30u. Omdat we ons strikt willen houden aan de Corona maatregelen, doen we dit alleen op afspraak. Dus heeft u een vraag voor de wijkagent, wooncorporatie Alwel, welzijnsorganisatie WijZijn (maatschappelijk werk/ opbouwwerk/ Bureau Sociaal Raadslieden/ jongerenwerk) of een andere instantie : stuur even een berichtje naar ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl of bel naar 0652898990. Dan weten we van tevoren op wie we kunnen rekenen en komen er niet meerdere mensen tegelijkertijd.
Jeugd en jongeren, een oproep voor ideeën:
Met een zomer in aantocht welke in het teken staat van Corona maatregelen (én -versoepelingen) zijn de Jongerenraad en het Jongerenwerk op zoek naar ideeën van de jeugd. De bedoeling is dat de jeugd zelf een bericht stuur naar een van de adressen info@jongroosendaal.nl of remco.debakker@wijzijntraversegroep.nl . Met een idee of plan waar ze mee aan de slag willen. De jongerenraad en jongerenwerkers kunnen helpen bij de verdere uitwerking van het idee of plan. Zie ook www.jongroosendaal.nl Mocht u jongeren kennen in uw omgeving, geef deze boodschap dan a.u.b. door !
Activiteiten met én voor de jeugd in Langdonk
Uiteraard willen we  met de Broedplaats graag mee nadenken én doen wanneer het gaat over activiteiten met en voor de jeugd. Vrijwilligers die betrokken zijn bij de Broedplaats hebben al aangegeven een leuk programma te willen maken voor de Burendag op zaterdag 26 september. Wilt u / wil jij ook meehelpen? Laat het ons weten! Ook voor wekelijkse activiteiten gedurende de komende paar maanden. Bijvoorbeeld op het grote grasveld middenin Langdonk. We zijn op zoek naar jeugd die mee wil doen. En op zoek naar volwassenen die een handje willen meehelpen. Laat je horen, stuur een bericht naar: ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl.
Uitbreiding Broedplaats
Broedplaats Langdonk beschikt sinds kort over twee locaties: Lindenburg 82 en Lindenburg 87. Normaal gesproken zou er al volop actie zijn in en vanuit deze locaties. De plannen moesten wat uitgesteld worden, maar zodra het weer kan gaan die plannen echt uitgevoerd worden. Let op de aankondigingen op de locaties zelf. Deze activiteiten zullen gaan plaatsvinden in nauwe samenwerking met bewoners en organisaties.
Werkgroep Vrouwenactiviteiten
Een groep vrouwen uit Langdonk was al juist vóór het uitbreken van de Coronacrisis gestart met gezamenlijke activiteiten. Doel is vooral een gezellig samenzijn: creatief bezig, samen wandelen, samen eropuit, organiseren van thema-avonden. Mocht u interesse hebben om aan te sluiten, stuur dan een bericht naar lenny.terlouw@wijzijntraversegroep.nl
Contact ‘Buitenring’ met de ‘Binnenring’
Opvallend is dat de straten aan de zogeheten ‘buitenring’ , mannelijke namen hebben. En dat de straten in de zogeheten ‘binnenring’, vrouwelijke namen hebben… en dat er een noordelijk en zuidelijk deel is van de wijk Langdonk, gesplitst door de Burgemeester Schneiderlaan. We vroegen ons af: is er eigenlijk wel contact tussen die verschillende werelden? Zou men dat op prijs stellen? Stel je voor dat mensen, in het contact dat ze met elkaar hebben, van elkaar zouden willen leren. Elkaar zouden kunnen steunen. En er op die wijze meer samenhang in de wijk ontstaat. Interesse om hierover eens door te praten? Laat het ons weten a.u.b. ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl
Taal oefenen
In samenwerking met de bibliotheek zullen in de Broedplaats taaloefenlessen gehouden worden. Wekelijkse bijeenkomsten waar men samen de Nederlandse taal oefent. Aan de hand van een eenvoudige methode en door vooral samen te praten.
Geïnteresseerden kunnen zich er al voor aanmelden. Mocht u iemand kennen in uw omgeving die er interesse voor zou kunnen hebben, geef het bericht dan door a.u.b. Aanmelden kan bij de Broedplaats of via e-mail: lenny.terlouw@wijzijntraversegroep.nl of een telefoontje naar 0648457125.
Jonge mantelzorgers
De term jonge mantelzorgers heeft betrekking op kinderen of jongeren tot ongeveer 24 jaar met een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid. Kent u iemand die hiermee te maken heeft? Vanuit Mantelzorg komt men er graag mee in contact. Om samen na te gaan of er behoefte is aan hulp of bijvoorbeeld een samenkomst met lotgenoten. Een bericht kan gezonden worden naar: Marianne.kweekel@wijzijntraversegroep.nl
Webmaster: Willem Uitterlinden
Terug naar de inhoud